Colorado Climbing Areas

Today
High/Low
52° / 26°
Precip (day/night)
0% / 0%
Tomorrow
49° / 28°
3% / 2%
Thursday
55° / 29°
4% / 0%
Friday
57° / 36°
0% / 0%
Today
High/Low
43° / 19°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
41° / 23°
6% / 4%
Thursday
47° / 27°
9% / 2%
Friday
49° / 31°
0% / 0%
Today
High/Low
49° / 21°
Precip (day/night)
0% / 8%
Tomorrow
slight chance of light snow showers
48° / 31°
22% / 26%
Thursday
slight chance of light snow showers
47° / 32°
16% / 14%
Friday
50° / 29°
0% / 0%
Today
High/Low
34° / 12°
Precip (day/night)
1% / 46%
Tomorrow
chance of light snow showers
28° / 18°
45% / 28%
Thursday
slight chance of light snow showers
33° / 21°
20% / 15%
Friday
33° / 25°
0% / 0%
Today
High/Low
50° / 26°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
47° / 28°
4% / 2%
Thursday
52° / 30°
5% / 2%
Friday
55° / 35°
0% / 0%
Today
High/Low
48° / 20°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
45° / 24°
5% / 3%
Thursday
50° / 27°
7% / 2%
Friday
52° / 32°
0% / 0%
Today
High/Low
44° / 19°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
43° / 22°
5% / 5%
Thursday
44° / 23°
10% / 5%
Friday
46° / 26°
0% / 0%
Today
High/Low
47° / 17°
Precip (day/night)
2% / 17%
Tomorrow
slight chance of light snow showers
44° / 27°
21% / 17%
Thursday
50° / 29°
9% / 5%
Friday
52° / 30°
0% / 0%
Today
High/Low
53° / 26°
Precip (day/night)
0% / 11%
Tomorrow
slight chance of light rain showers
46° / 32°
14% / 20%
Thursday
55° / 34°
5% / 2%
Friday
58° / 38°
0% / 0%
Today
High/Low
36° / 13°
Precip (day/night)
0% / 8%
Tomorrow
slight chance of light snow showers
33° / 21°
25% / 26%
Thursday
slight chance of light snow showers
32° / 22°
30% / 23%
Friday
37° / 21°
0% / 0%
Today
High/Low
53° / 16°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
55° / 26°
7% / 10%
Thursday
52° / 31°
9% / 4%
Friday
56° / 28°
0% / 0%
Today
High/Low
52° / 26°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
50° / 30°
3% / 2%
Thursday
55° / 31°
3% / 0%
Friday
58° / 35°
0% / 0%
Today
High/Low
50° / 21°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
48° / 26°
4% / 6%
Thursday
55° / 28°
3% / 0%
Friday
57° / 30°
0% / 0%
Today
High/Low
51° / 21°
Precip (day/night)
0% / 2%
Tomorrow
49° / 25°
5% / 3%
Thursday
55° / 26°
7% / 3%
Friday
56° / 30°
0% / 0%
Today
High/Low
50° / 26°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
48° / 28°
4% / 3%
Thursday
54° / 30°
8% / 3%
Friday
54° / 34°
0% / 0%
Today
High/Low
56° / 27°
Precip (day/night)
0% / 4%
Tomorrow
slight chance of light rain showers
53° / 33°
21% / 40%
Thursday
chance of light rain showers
53° / 39°
29% / 4%
Friday
59° / 37°
0% / 0%
Today
High/Low
52° / 22°
Precip (day/night)
0% / 7%
Tomorrow
slight chance of light rain showers
47° / 32°
10% / 17%
Thursday
56° / 33°
7% / 1%
Friday
58° / 37°
0% / 0%
Today
High/Low
48° / 12°
Precip (day/night)
0% / 5%
Tomorrow
slight chance of light rain showers
45° / 22°
13% / 17%
Thursday
46° / 27°
9% / 6%
Friday
49° / 25°
0% / 0%
Today
High/Low
28° / 13°
Precip (day/night)
1% / 47%
Tomorrow
chance of light snow showers
28° / 17°
50% / 35%
Thursday
slight chance of light snow showers
32° / 21°
20% / 11%
Friday
36° / 25°
0% / 0%
Today
High/Low
52° / 22°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
49° / 26°
4% / 5%
Thursday
57° / 29°
3% / 0%
Friday
58° / 31°
0% / 0%
Today
High/Low
44° / 21°
Precip (day/night)
0% / 3%
Tomorrow
41° / 25°
7% / 8%
Thursday
50° / 26°
8% / 3%
Friday
50° / 28°
0% / 0%
Today
High/Low
57° / 26°
Precip (day/night)
5% / 71%
Tomorrow
light rain showers likely
46° / 35°
57% / 58%
Thursday
chance of light rain showers
50° / 37°
53% / 19%
Friday
57° / 30°
1% / 0%
Today
High/Low
42° / 7°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
42° / 21°
7% / 7%
Thursday
slight chance of light snow showers
41° / 25°
19% / 13%
Friday
43° / 25°
0% / 0%
Today
High/Low
44° / 22°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
42° / 25°
4% / 3%
Thursday
48° / 28°
11% / 3%
Friday
50° / 32°
0% / 0%
Today
High/Low
44° / 22°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
42° / 25°
4% / 3%
Thursday
48° / 28°
11% / 3%
Friday
50° / 32°
0% / 0%
Today
High/Low
49° / 13°
Precip (day/night)
0% / 8%
Tomorrow
slight chance of light snow showers
42° / 21°
13% / 16%
Thursday
51° / 25°
4% / 1%
Friday
53° / 25°
0% / 0%
Today
High/Low
44° / 19°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
41° / 21°
6% / 5%
Thursday
47° / 24°
9% / 3%
Friday
50° / 27°
0% / 0%
Today
High/Low
41° / 16°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
38° / 19°
5% / 6%
Thursday
44° / 23°
11% / 3%
Friday
45° / 25°
0% / 0%
Today
High/Low
58° / 23°
Precip (day/night)
0% / 6%
Tomorrow
slight chance of light rain showers
57° / 31°
11% / 19%
Thursday
slight chance of light rain showers
56° / 38°
17% / 4%
Friday
59° / 34°
0% / 0%
Today
High/Low
48° / 19°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
46° / 23°
4% / 5%
Thursday
52° / 26°
6% / 2%
Friday
55° / 30°
0% / 0%
Today
High/Low
50° / 26°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
47° / 28°
4% / 2%
Thursday
52° / 30°
5% / 2%
Friday
55° / 35°
0% / 0%
Today
High/Low
50° / 26°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
47° / 28°
4% / 2%
Thursday
52° / 30°
5% / 2%
Friday
55° / 35°
0% / 0%
Today
High/Low
55° / 27°
Precip (day/night)
0% / 0%
Tomorrow
53° / 32°
1% / 3%
Thursday
59° / 32°
3% / 0%
Friday
63° / 39°
0% / 0%
Today
High/Low
50° / 21°
Precip (day/night)
0% / 7%
Tomorrow
slight chance of light rain showers
45° / 30°
11% / 17%
Thursday
54° / 31°
7% / 1%
Friday
56° / 36°
0% / 0%
Today
High/Low
37° / 16°
Precip (day/night)
0% / 6%
Tomorrow
slight chance of light snow showers
36° / 19°
17% / 7%
Thursday
chance of light snow showers
39° / 22°
26% / 14%
Friday
41° / 22°
0% / 0%
Today
High/Low
57° / 19°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
59° / 30°
4% / 8%
Thursday
55° / 35°
5% / 3%
Friday
60° / 33°
0% / 0%
Today
High/Low
45° / 18°
Precip (day/night)
1% / 30%
Tomorrow
chance of light snow showers
39° / 24°
46% / 45%
Thursday
chance of light snow showers
42° / 26°
27% / 18%
Friday
45° / 22°
0% / 0%
Today
High/Low
54° / 29°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
53° / 33°
3% / 3%
Thursday
57° / 35°
6% / 2%
Friday
59° / 38°
0% / 0%
Today
High/Low
57° / 28°
Precip (day/night)
0% / 3%
Tomorrow
chance of light rain showers
55° / 33°
13% / 28%
Thursday
slight chance of light rain showers
55° / 41°
24% / 3%
Friday
60° / 38°
0% / 0%
Today
High/Low
47° / 23°
Precip (day/night)
0% / 6%
Tomorrow
slight chance of light snow showers
44° / 32°
16% / 29%
Thursday
chance of light snow showers
43° / 35°
30% / 10%
Friday
48° / 32°
0% / 0%
Today
High/Low
34° / 12°
Precip (day/night)
0% / 8%
Tomorrow
slight chance of light snow showers
33° / 18°
18% / 8%
Thursday
chance of light snow showers
37° / 19°
28% / 18%
Friday
38° / 21°
0% / 0%
Today
High/Low
48° / 12°
Precip (day/night)
0% / 5%
Tomorrow
49° / 25°
9% / 12%
Thursday
51° / 27°
7% / 5%
Friday
54° / 25°
0% / 0%
Today
High/Low
54° / 25°
Precip (day/night)
0% / 0%
Tomorrow
52° / 30°
2% / 2%
Thursday
58° / 31°
3% / 0%
Friday
61° / 36°
0% / 0%
Today
High/Low
40° / 13°
Precip (day/night)
0% / 10%
Tomorrow
slight chance of light snow showers
37° / 19°
18% / 15%
Thursday
slight chance of light snow showers
38° / 24°
19% / 15%
Friday
42° / 23°
0% / 0%
Today
High/Low
42° / 11°
Precip (day/night)
0% / 4%
Tomorrow
41° / 20°
10% / 10%
Thursday
slight chance of light snow showers
40° / 24°
18% / 11%
Friday
44° / 23°
0% / 0%
Today
High/Low
30° / 13°
Precip (day/night)
0% / 7%
Tomorrow
slight chance of light snow showers
30° / 18°
20% / 8%
Thursday
chance of light snow showers
35° / 19°
31% / 17%
Friday
36° / 20°
0% / 0%
Today
High/Low
29° / 11°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
29° / 16°
10% / 6%
Thursday
slight chance of light snow showers
33° / 18°
19% / 13%
Friday
34° / 19°
0% / 0%
Today
High/Low
48° / 19°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
46° / 23°
4% / 5%
Thursday
52° / 26°
6% / 2%
Friday
55° / 30°
0% / 0%
Today
High/Low
53° / 25°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
51° / 30°
3% / 2%
Thursday
55° / 31°
4% / 1%
Friday
58° / 36°
0% / 0%
Today
High/Low
53° / 20°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
53° / 30°
4% / 9%
Thursday
50° / 36°
11% / 4%
Friday
55° / 34°
0% / 0%
Today
High/Low
34° / 10°
Precip (day/night)
0% / 9%
Tomorrow
slight chance of light snow showers
32° / 18°
25% / 25%
Thursday
slight chance of light snow showers
31° / 20°
26% / 22%
Friday
35° / 19°
0% / 0%
Today
High/Low
54° / 27°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
50° / 29°
3% / 3%
Thursday
55° / 31°
8% / 3%
Friday
57° / 36°
0% / 0%
Today
High/Low
45° / 18°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
45° / 21°
5% / 5%
Thursday
49° / 26°
8% / 3%
Friday
51° / 29°
0% / 0%
Today
High/Low
53° / 26°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
51° / 29°
4% / 3%
Thursday
56° / 32°
8% / 3%
Friday
58° / 36°
0% / 0%
Today
High/Low
30° / 13°
Precip (day/night)
0% / 7%
Tomorrow
slight chance of light snow showers
30° / 18°
20% / 8%
Thursday
chance of light snow showers
35° / 19°
31% / 17%
Friday
36° / 20°
0% / 0%
Today
High/Low
50° / 28°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
48° / 29°
4% / 2%
Thursday
53° / 31°
4% / 2%
Friday
55° / 36°
0% / 0%
Today
High/Low
26° / 11°
Precip (day/night)
0% / 10%
Tomorrow
slight chance of light snow showers
26° / 17°
23% / 9%
Thursday
chance of light snow showers
31° / 16°
32% / 19%
Friday
31° / 16°
0% / 0%
Today
High/Low
43° / 22°
Precip (day/night)
0% / 19%
Tomorrow
slight chance of light snow showers
38° / 26°
22% / 25%
Thursday
48° / 27°
7% / 4%
Friday
50° / 34°
0% / 0%
Today
High/Low
53° / 26°
Precip (day/night)
2% / 23%
Tomorrow
chance of light snow showers
47° / 33°
43% / 42%
Thursday
slight chance of light snow showers
49° / 34°
22% / 19%
Friday
53° / 31°
0% / 0%
Today
High/Low
54° / 23°
Precip (day/night)
3% / 50%
Tomorrow
chance of light snow showers
48° / 31°
38% / 41%
Thursday
chance of light rain showers
50° / 34°
43% / 22%
Friday
59° / 29°
1% / 0%
Today
High/Low
51° / 21°
Precip (day/night)
1% / 27%
Tomorrow
chance of light snow showers
51° / 28°
33% / 35%
Thursday
53° / 30°
14% / 4%
Friday
56° / 30°
0% / 0%
Today
High/Low
53° / 24°
Precip (day/night)
1% / 58%
Tomorrow
chance of light snow showers
44° / 31°
51% / 50%
Thursday
chance of light rain showers
46° / 33°
47% / 18%
Friday
55° / 27°
1% / 0%
Today
High/Low
35° / 16°
Precip (day/night)
0% / 16%
Tomorrow
slight chance of light snow showers
32° / 23°
18% / 25%
Thursday
40° / 25°
10% / 2%
Friday
41° / 31°
0% / 0%
Today
High/Low
41° / 18°
Precip (day/night)
0% / 0%
Tomorrow
41° / 20°
2% / 4%
Thursday
45° / 23°
10% / 2%
Friday
47° / 25°
0% / 0%
Today
High/Low
30° / 9°
Precip (day/night)
0% / 15%
Tomorrow
slight chance of light snow showers
28° / 17°
27% / 17%
Thursday
chance of light snow showers
32° / 16°
31% / 24%
Friday
34° / 16°
0% / 0%
Today
High/Low
39° / -3°
Precip (day/night)
0% / 4%
Tomorrow
37° / 19°
14% / 10%
Thursday
slight chance of light snow showers
37° / 23°
22% / 16%
Friday
40° / 22°
0% / 0%
Today
High/Low
43° / 19°
Precip (day/night)
0% / 0%
Tomorrow
41° / 21°
2% / 3%
Thursday
47° / 24°
9% / 2%
Friday
48° / 26°
0% / 0%
Today
High/Low
49° / 23°
Precip (day/night)
0% / 7%
Tomorrow
slight chance of light rain showers
44° / 28°
12% / 18%
Thursday
52° / 29°
8% / 2%
Friday
54° / 35°
0% / 0%
Today
High/Low
50° / 18°
Precip (day/night)
0% / 0%
Tomorrow
50° / 27°
5% / 13%
Thursday
slight chance of light snow showers
46° / 33°
18% / 8%
Friday
51° / 31°
0% / 0%
Today
High/Low
30° / 12°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
31° / 17°
9% / 6%
Thursday
slight chance of light snow showers
34° / 18°
19% / 10%
Friday
36° / 21°
0% / 0%
Today
High/Low
51° / 20°
Precip (day/night)
1% / 33%
Tomorrow
chance of light snow showers
50° / 26°
37% / 37%
Thursday
slight chance of light snow showers
53° / 28°
17% / 6%
Friday
56° / 28°
0% / 0%
Today
High/Low
48° / 23°
Precip (day/night)
0% / 11%
Tomorrow
slight chance of light rain showers
42° / 29°
15% / 22%
Thursday
52° / 29°
6% / 1%
Friday
55° / 34°
0% / 0%
Today
High/Low
36° / 14°
Precip (day/night)
0% / 6%
Tomorrow
slight chance of light snow showers
34° / 18°
16% / 8%
Thursday
chance of light snow showers
37° / 20°
25% / 15%
Friday
39° / 21°
0% / 0%
Today
slight chance of light snow showers
High/Low
40° / 16°
Precip (day/night)
11% / 68%
Tomorrow
moderate snow showers likely
32° / 24°
78% / 77%
Thursday
light snow showers likely
34° / 23°
61% / 41%
Friday
38° / 22°
3% / 0%
Today
High/Low
49° / 20°
Precip (day/night)
0% / 4%
Tomorrow
46° / 25°
11% / 5%
Thursday
53° / 26°
9% / 4%
Friday
54° / 29°
0% / 0%
Today
High/Low
44° / 16°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
42° / 20°
5% / 4%
Thursday
47° / 25°
9% / 3%
Friday
50° / 29°
0% / 0%
Today
High/Low
48° / 22°
Precip (day/night)
0% / 3%
Tomorrow
45° / 24°
10% / 4%
Thursday
52° / 25°
14% / 7%
Friday
53° / 27°
0% / 0%
Today
High/Low
49° / 15°
Precip (day/night)
0% / 5%
Tomorrow
47° / 24°
8% / 10%
Thursday
48° / 28°
8% / 8%
Friday
52° / 26°
0% / 0%
Today
High/Low
51° / 25°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
49° / 28°
3% / 3%
Thursday
54° / 30°
4% / 1%
Friday
56° / 35°
0% / 0%
Today
High/Low
48° / 19°
Precip (day/night)
0% / 2%
Tomorrow
46° / 22°
7% / 4%
Thursday
52° / 26°
12% / 3%
Friday
53° / 30°
0% / 0%
Today
High/Low
45° / 19°
Precip (day/night)
0% / 6%
Tomorrow
41° / 24°
9% / 10%
Thursday
50° / 25°
4% / 3%
Friday
51° / 28°
0% / 0%
Today
High/Low
33° / 9°
Precip (day/night)
0% / 10%
Tomorrow
slight chance of light snow showers
31° / 17°
17% / 8%
Thursday
chance of light snow showers
35° / 18°
28% / 19%
Friday
36° / 19°
0% / 0%
Today
High/Low
46° / 18°
Precip (day/night)
0% / 6%
Tomorrow
41° / 23°
8% / 11%
Thursday
49° / 25°
4% / 2%
Friday
51° / 30°
0% / 0%
Today
High/Low
51° / 24°
Precip (day/night)
0% / 16%
Tomorrow
chance of light snow showers
48° / 29°
45% / 58%
Thursday
chance of light rain showers
47° / 35°
44% / 9%
Friday
52° / 32°
0% / 0%
Today
High/Low
44° / 19°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
42° / 22°
5% / 3%
Thursday
48° / 25°
10% / 4%
Friday
49° / 30°
0% / 0%
Today
High/Low
49° / 20°
Precip (day/night)
0% / 7%
Tomorrow
slight chance of light rain showers
45° / 29°
11% / 17%
Thursday
53° / 30°
7% / 2%
Friday
55° / 36°
0% / 0%
Today
High/Low
37° / 16°
Precip (day/night)
0% / 8%
Tomorrow
slight chance of light snow showers
34° / 20°
19% / 11%
Thursday
chance of light snow showers
36° / 19°
27% / 20%
Friday
38° / 20°
0% / 0%
Today
slight chance of light snow showers
High/Low
34° / 17°
Precip (day/night)
16% / 76%
Tomorrow
heavy snow showers
26° / 21°
87% / 87%
Thursday
moderate snow showers
28° / 21°
76% / 48%
Friday
34° / 20°
4% / 1%
Today
High/Low
51° / 21°
Precip (day/night)
0% / 6%
Tomorrow
slight chance of light rain showers
46° / 29°
10% / 17%
Thursday
54° / 32°
8% / 1%
Friday
57° / 37°
0% / 0%
Today
High/Low
38° / 15°
Precip (day/night)
0% / 1%
Tomorrow
36° / 19°
6% / 6%
Thursday
42° / 22°
14% / 8%
Friday
42° / 24°
0% / 0%
View State Map
Click map to open state map tab